Overslaan en naar de inhoud gaan

Sustainability (ESG) en finance: wat moet jij (nu al) weten?

sustainability

De volle evolutie naar een meer duurzame samenleving laat ook de finance professional niet onbewogen. Sustainability (ESG) is op vlak van zowel compliance, rapportering als financiering niet langer weg te denken uit ons domein. Tal van bedrijven hebben de laatste jaren sustainability als strategische pijler neergezet in hun groeiambitie, maar voor velen is er ook nog werk aan de winkel. De tijd tikt verder terwijl, om te beginnen, op gebied van compliance één en ander op ons afstormt…

Verplichte rapportering op komst

Als deel van de Europese Green Deal werd de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in het leven geroepen. Kort gesteld is dit het mandaat dat wordt toegekend aan de lidstaten om bedrijven verplicht te laten rapporteren over ESG volgens het rapporteringsframework van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). In de EU spreken we over bijna 50.000 grote en beursgenoteerde bedrijven die voldoen aan twee van de volgende drie criteria: een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro, netto omzet van meer dan 40 miljoen euro en een gemiddeld aantal werknemers van minstens 250 in eenzelfde financieel jaar. 

De verplichte duurzaamheidsrapportering wordt actueel vastgesteld vanaf 1 januari 2024 (rapportage in 2025) voor bedrijven die voorafgaande NFRD-compliant waren en 1 januari 2025 (rapportage in 2026) voor bedrijven die respectievelijk aan twee van de drie eerder besproken parameters voldoen. Vanaf 1 januari 2026 (rapportage in 2027) zijn vervolgens de kmo’s aan de beurt (met optie tot uitstel tot 2028).

"Elke stakeholder wil meer duurzame transparantie"

De voornaamste componenten in de CSRD zijn het gebruik van dubbele materialiteit, inclusie van prospectus-informatie, informatie over de up- en downstream van de value chain en het concept van sustainability due diligence. In de volgende artikelen lichten we deze verder toe.

Het waarom van ESG-informatie is zeer evident. Het geeft elke stakeholder meer transparantie in de (duurzame) activiteiten van bedrijven. En deze duurzaamheidsinformatie moet vervolgens de beslissingen van alle stakeholders eenvoudiger maken. De ESRS bestemt de informatie verkregen door de CSRD dan ook aan twee groepen: de geïmpacteerde stakeholders (werknemers, klanten, leveranciers, …) en de gebruikers van de duurzaamheidsrapportering (investeerders, banken, aandeelhouders, …).  

Wat kan jij nu al doen?

Het wettelijk kader mag dan nog even op zich laten wachten. De hamvraag die iedereen zich natuurlijk stelt: waar moet ik mij als finance professional op vlak van sustainability nu precies op concentreren? We zetten het even neer.

1. Concurrentieel voordeel

Neen, niet alle wettelijke, duurzame parameters liggen zomaar voor het grijpen. Maar dat hoeft het bedrijf niet tegen te houden van start te gaan... Stoom het bedrijf dus klaar om processen te initiëren die (de al te capteren) duurzaamheidsdata kan bundelen om hier vervolgens mee aan de slag te gaan. Daar kan finance de initiator voor zijn. Als vooraanstaande bron van het nastreven van maximale winst kan je nu al een concurrentieel voordeel doen door (ook) transparantie op vlak van duurzaamheid na te streven. Rapportering verhoogt immers het vertrouwen van de stakeholder maar deze data kan evengoed de ogen openen van de bedrijfsleiding in het kader van de duurzaamheid van de business zelf…

“Het kostenaspect van sustainability is belangrijk, finance speelt hier een cruciale rol”

Het bedrijf kan vervolgens stappen zetten en duurzame initiatieven nemen om zo de duurzaamheidsprestaties te verbeteren, maar dat hoeft zeker niet de eerste stap te zijn. Sustainability (ESG) heeft effectief een kostenaspect, daar speelt finance trouwens een cruciale rol in. Maar een management heeft er baat bij eerst te begrijpen waar de duurzame waarde en impact van het bedrijf effectief liggen.

2. Gebruik de kennis van finance

De jarenlange ervaring van finance om data te capteren, deze vervolgens in de juiste formats om te zetten (in functie van toekomstige sustainability audits) en naar het publiek te brengen is in dit kader ook zeer krachtig. Jouw bedrijf mag dan straks wel over een sustainability manager of zelfs team beschikken, de link met finance zal er altijd zijn.

“Finance speelt haar rol in de rapportering, decision-making en financiering”

Ten eerste op vlak van rapportering, maar evenzeer in het beslissingsproces. Welke duurzame acties moeten we ondernemen en hoe ziet het prijskaartje er nu effectief uit? Laten onze budgetten deze uitgaven ook toe? Tot slot zal de connectie met finance in functie van financiering altijd bestaande zijn. Financiële instelling zullen steeds meer belang hechten aan duurzame informatie. En alternatieve financieringsvormen kunnen aantrekkelijker worden door het duurzame karakter van de toekomstige activiteiten… Finance speelt met andere woorden een hele grote rol!

3. Integreer duurzaamheid in jouw strategie

Wanneer duurzaamheid als strategische pijler is gemotiveerd, kan er vervolgens op worden gebouwd. Welke ESG-drivers en -trends hebben nu echt een impact op jouw bedrijf? En hoe verhoudt zich dit met jouw peers? Er zijn daarnaast maturiteitsassessments en ontwikkelingstools om te bepalen hoe ver jij je op jouw ESG-traject bevindt. Materialiteitsassessments kunnen daarnaast ook ontdekken waar voor jouw bedrijf nu effectief opportuniteiten liggen om vervolgens een ESG-waardestrategie uit te dokteren én het concurrentievoordeel op lange termijn te funderen. Tot slot is communicatie van jouw ESG-verhaal essentieel om te duiden dat het bedrijf de belangen van zijn stakeholders kent en ook nastreeft.

Duurzaamheid speelt bepalende rol, ook in finance

Het is duidelijk dat duurzaamheid een bepalende rol zal spelen in jouw rol als finance professional. Laat daarom geen kans onbenut om duurzaamheid bespreekbaar te maken en te houden.

Binnenkort pakt hyphen uit met meerdere specifieke aspecten in het kader van sustainability die jou meer inzichten kunnen geven alsook kennis aanreiken. Volg daarom onze blog en krijg eerstelijns inzage in onze nieuwe artikels.

Laat het nieuws tot bij jou komen

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor maandelijkse insights en artikels over finance en staffing die rechtstreeks in je inbox landen.