Overslaan en naar de inhoud gaan

Integrated Reporting: de verbinding tussen finance en Sustainability

Integrated Reporting

In de moderne bedrijfswereld wordt het traditionele begrip van bedrijfsrapportage voortdurend uitgedaagd. Het gaat niet meer alleen om cijfers op de balans. Het draait steeds meer om een holistische benadering die de financiële prestaties van een organisatie verbindt met haar bredere impact op de maatschappij en het milieu. Dit is waar Integrated Reporting om de hoek komt kijken.

Steeds meer organisaties passen hun bedrijfsmodellen aan, herdenken hun bedrijfsstructuur of processen en besteden tijd en middelen om duurzaamheid in hun kernstrategie te integreren. Door deze investering zien veel bedrijven de rapportering over milieu, maatschappij en governance (ESG), niet meer als een administratieve last, maar juist als instrument om beleggers en financiering aan te trekken. Die rapportering, Integrated Reporting, gaat dan ook verder dan de conventionele financiële verslaggeving door een samenhangend beeld te bieden van de financiële, sociale, milieu- en governanceprestaties van een bedrijf. Het draait om het vertellen van het volledige verhaal achter de cijfers, waarbij financiële en niet-financiële informatie naadloos worden geïntegreerd om een alomvattend beeld van de bedrijfsprestaties te presenteren.

De Engelse auteur en spreker Simon Oliver Sinek stelt in zijn bekende boek ‘Golden Circle’ dat elk bedrijf weet wat het doet en hoe het dat doet. Maar de meeste begrijpen of vertellen niet waarom ze het doen. Dat waarom is niet geld verdienen, maar gaat over resultaten. Waarom is in dat geval een doel, een oorzaak, een overtuiging. Het is met andere woorden de bestaansreden van je organisatie.

Er liggen drie fundamentele concepten ten grondslag aan Integrated Reporting: Waardecreatie, -behoud of -erosie voor de organisatie en voor anderen. De verscheidene vormen van kapitaal worden geïdentificeerd als financieel, industrieel, intellectueel, menselijk, sociaal en relationeel kapitaal, en natuurlijk kapitaal.

Strategische rol opnemen

Voor financiële professionals biedt Integrated Reporting een unieke kans om een meer strategische rol te spelen binnen hun organisatie. Vaak hangen de aandachtspunten van duurzaamheid sterk af van de sector, het milieu en de geografische locatie waar je organisatie actief is. Door niet alleen naar financiële cijfers te kijken, maar ook naar factoren als milieu-impact, maatschappelijke betrokkenheid en governancepraktijken, kunnen finance professionals waardevolle inzichten verschaffen. Dat stelt de organisatie in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen die niet alleen de bottom line beïnvloeden, maar ook de langetermijnwaardecreatie en duurzaamheid van het bedrijf ondersteunen. ESG-gegevens werpen licht op kritieke factoren. Organisaties kunnen deze inzichten gebruiken om hun activiteiten en bedrijfsmodel te transformeren. Voor sommige organisaties kan dit betekenen dat ze activiteiten signaleren die op bepaalde sociale aspecten rijp zijn voor duurzame verandering, of nieuwe productkansen.

Bovendien helpt Integrated Reporting bij het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid bij investeerders, klanten, werknemers en andere belanghebbenden. Door transparantie te bieden over alle aspecten van de bedrijfsvoering, kunnen organisaties een sterker merk opbouwen en zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Daardoor is Integrated Reporting veel meer dan louter een evolutie in de manier waarop we bedrijfsprestaties meten en rapporteren, het is tevens een kans voor financiële professionals om hun rol te verbreden en waarde toe te voegen aan hun organisatie.

Met de introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) door de Europese Unie is het sentiment binnen de samenleving gewijzigd. Integrated Reporting kent dan wel verschillende principes en concepten het doel is universeel. Een specifieke formule voor dat meten én interpreteren van die duurzame waarde is er niet meteen. Dat betekent dat elke organisatie een eigen unieke benadering heeft. Het is aan de finance professionals om die aanpak en het waardecreatiemodel te bepalen, om zo een blauwdruk voor de organisatie te creëren.

Om die rol te kunnen spelen zijn er verschillende tools beschikbaar die organisaties kunnen helpen daarbij. Deze tools variëren in functionaliteit, van softwareplatforms die specifiek zijn ontworpen voor Integrated Reporting, en organisaties helpen bij het verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens met betrekking tot duurzaamheid. Deze platforms bieden vaak sjablonen, richtlijnen en rapportagemogelijkheden die zijn afgestemd op de (inter)nationale standaarden. Voorts zijn er ook meer algemene bedrijfsrapportagetools die integratie van financiële en niet-financiële gegevens ondersteunen.

 

Laat het nieuws tot bij jou komen

Schrijf je in op de nieuwsbrief voor maandelijkse insights en artikels over finance en staffing die rechtstreeks in je inbox landen.